مشخصات فردی
نام:silverstone
ایمیل:
درباره من:سنگ فيروزه ، سنگ زمرد ، سنگ ياقوت ، سنگ عقيق