فيروزه ، زمرد ، ياقوت ، عقيق

فوايد به دست كردن انگشتر مردانه خاص

از حضرت امام محمّد باقر عليه السّلام منقول است كه حضرت رسول صلّى اللّه عليه وآله وسلّم انگشتر مردانه خاص را در دست راست مي كردند.

از سلمان فارسى رضى اللّه عنه مروي است كه حضرت رسول صلّى اللّه عليه وآله وسلّم به حضرت اميرالمؤمنين عليه السّلام فرمود : كه يا على انگشتر مردانه خاص در دست راست بكن تا از مقرّبان باشى . عرض كرد كه : يا رسول اللّه مقرّبان كدام اند ؟ فرمود : كه جبرئيل و ميكائيل. پرسيدند كه چه انگشتر مردانه خاص در دست كنم ؟ فرمود كه : عقيق سرخ به درستي كه آن اقرار كرده است براى خدا به يگانگى و براى من پيغمبرى و براى تو يا على به آن كه وصىّ منى و براى فرزندان تو به امامت و براى دوستان تو به بهشت و براى شيعيان فرزندان تو به جنّت الفردوس .

در حديث معتبر منقول است كه از حضرت امام موسى عليه السّلام سؤال كردند كه : به چه علّت حضرت اميرالمؤمنين عليه السّلام انگشتر مردانه خاص در دست راست مي كردند؟ فرمود : زيرا كه آن حضرت پيشواى اصحاب يمين است كه در قيامت نامه هاي شان را به دست راست مي دهند و حضرت رسول صلّى اللّه عليه وآله وسلّم انگشتر مردانه خاص را در دست راست مي كردند و اين علامتى است براى شيعيان ما كه به اين علامت ايشان را مى شناسند و به محافظت كردن در وقت فضليت نمازهاى پنج گانه و به دادن زكات و به قسمت كردن مال خود با برادران مؤمن خود و امر به نيكى ها كردن و نهى از بدي ها كردن .

از حضرت اميرالمؤمنين عليه السّلام منقول است كه حضرت جبرئيل به حضرت رسول صلّى اللّه عليه وآله وسلّم گفت : هر كه انگشتر مردانه خاص در دست راست كند و غرضش سنّت و متابعت تو باشد و ببينم او را كه در قيامت متحيّر مانده است دستش بگيرم و به تو و به حضرت اميرالمؤمنين برسانم .

و از حضرت صادق عليه السّلام منقول است كه از سنّت پيغمبران است انگشتر در دست راست كردن .

حضرت اميرالمؤمنين عليه السّلام فرمود : كه هر كه انگشترى در دست چپ داشته باشد كه نام خدا در آن باشد در وقت استنجا به در آورد و در دست ديگر كند.

انگشتر مردانه

از حضرت صادق عليه السّلام منقول است كه انگشتر را به بند پائين انگشت برسانيد.

در فقه الرّضا عليه السّلام مذكور است كه در وقت انگشتر در دست كردن بگو : اَلّلهُمَّ سُمْنى بِسيماءِ اْلايمانِ وَاخْتمْ لى بِخَيْرٍ وَاجْعَلْ عاقِبَتى اِلى خَيْرِ اِنّكَ اَنْتَ الْعَزيزُ اْلاَكْرَمُ .

و ابن طاوس عليه الرّحمه روايت كرده است كه اين دعا بخواند : اَلّلهُمَّ سُمنى بسيماءِ الاِيْمانِ وَ تَوِّجنى بِتاجِ الْكَرامَةِ وَقَلِّدْنى حَبْلَ اْلاِسلا مِ وَلا تَخْلَعْ رِبْقَةَ اْلايم انِ مِنْ عُنُقىِ.

در بيان آن چه انگشتر مردانه خاص را از آن سازند :

سنّت است كه انگشتر مردانه خاص از نقره باشد و مردان را انگشتر طلا در دست كردن حرام است و انگشتر آهن و برنج و فولاد براي مردان و زنان مكروه است .

چنان چه منقول است كه از حضرت صادق عليه السّلام به سند صحيح و حسن كه انگشتر رسول خدا صلّى اللّه عليه وآله وسلّم از نقره بود.

در چندين حديث معتبر منقول است كه حضرت رسول صلّى اللّه عليه وآله وسلّم به حضرت اميرالمؤمنين عليه السّلام فرمودند و از ايشان منقول است كه انگشتر غير نقره در دست مكنيد به درستي كه رسول خدا صلّى اللّه عليه وآله وسلّم فرمود كه پاك نيست دستى كه در آن انگشتر آهن باشد.

در حديث ديگر فرمود كه پاك نكند خدا دستى را كه در آن انگشتر آهن باشد. و در حديث معتبر ديگر از حضرت رسول صلّى اللّه عليه وآله وسلّم منقول است كه مرد در انگشتر آهن نماز نكند و نهى فرمود از انگشتر برنج در دست كردن.

در فضيلت عقيق :

منقول است كه حضرت اميرالمؤمنين عليه السّلام چهار انگشتر در دست مي كردند ؛ انگشتر ياقوت براى شرافت و زينتش و فيروزه براى نصرت و ياريش و حديد صينى براى قوّتش و عقيق براى حرز و دفع دشمنان و بلاها .

و در حديث صحيح از حضرت على بن موسى الرّضا عليه السّلام مروي است كه عقيق فقر و درويشى را برطرف مي كند و در دست كردن عقيق نفاق را زايل مي كند.

در حديث صحيح ديگر از آن حضرت منقول است كه هر كه قرعه به انگشتر عقيق بزند بهره او تمام تر بيرون مي آيد.

در حديث معتبر از حضرت امام جعفر عليه السّلام منقول است كه انگشتر عقيق در دست كنيد كه مبارك است و هر كه انگشتر عقيق داشته باشد اميد هست كه عاقبتش مقرون به خير و نيكى باشد.

حضرت رسول صلّي الله عليه و آله و سلّم فرمود كه هركه انگشتر عقيق در دست داشته باشد حاجتش برآورده است .

از حضرت صادق عليه السّلام منقول است كه انگشتر عقيق مورث ايمنى است در سفر.

در حديث ديگر از آن حضرت منقول است كه هر كه انگشترى بگيرد كه نگينش عقيق باشد پريشان نشود و عاقبت كارش البتّه نيكو باشد.

در حديث ديگر منقول است كه شخصى به نزد حضرت رسول صلّى اللّه عليه وآله وسلّم آمد و شكايت كرد كه دزد در راه به من رسيد و اموال مرا برد حضرت فرمود : كه چرا انگشتر عقيق در دست نداشتى كه آن از هر بدى آدمى را نگاه مي دارد.

به سند معتبر ديگر از آن حضرت منقول است كه انگشتر عقيق در دست كنيد مادام كه آدمى آن انگشتر را با خود دارد اندوهى به او نمي رسد.

در حديث معتبر ديگر فرمود كه انگشتر عقيق با خود داريد كه آن اوّل كوهي است كه اقرار كرده است از براى خدا به يگانگى و از براى من به پيغمبرى و از براى تو يا على به امامت .

در حديث معتبر از بشير دهان منقول است كه عرض كردم كدام يك از نگين ها بر انگشت خود بنشانم ؟ فرمود : كه چرا غافلى از عقيق سرخ و عقيق زرد و عقيق سفيد كه اينها سه كوه اند در بهشت . امّا كوه عقيق سرخ پس مشرف است برخانه رسول خدا صلّى اللّه عليه وآله وسلّم و امّا كوه عقيق زرد پس مشرف است برخانه حضرت فاطمه عليها السّلام و امّا كوه عقيق سفيد پس مشرف است بر خانه حضرت اميرالمؤمنين عليه السّلام و همه آنها يك خانه است و از زير هر كوهى نهرى جاري است از برف سردتر و از شير سفيدتر و نمي خورد از آن نهرها مگر آل محمّد صلّى اللّه عليه وآله وسلّم وشيعيان ايشان و هرسه نهر از كوثر مي آيد و به يك جا مي ريزد و اين سه كوه تسبيح و تقديس و تمجيد الهى مي كنند و از براى محبّان آل محمّد طلب آمرزش مي كنند پس هر كه از شيعيان آل محمّد يكى از اين عقيق ها را در دست داشته باشد نبيند مگر خير و نيكى و فراخى روزى و سلامتى از جميع بلاها و امان يابد از شرّ پادشاه ظالم و از هر چه آدمى از آن مي ترسد و حذر مي نمايد.

و روايت ديگر از حضرت صادق عليه السّلام منقول است كه دستى به سوى آسمان بلند نمي شود كه خدا دوست تر دارد از دستى كه در آن انگشتر عقيق بوده باشد.

در حديث معتبر از حضرت امام حسن عليه السّلام منقول است كه چون حضرت موسى عليه السّلام بر كوه طور با حق تعالى مناجات كرد و بر زمين نظر كرد حق تعالى از نور روى او عقيق را آفريد پس فرمود كه قسم خوردم به ذات مقدّس خود كه عذاب نكنم به آتش جهنّم دستى را كه انگشتر عقيق در آن باشد اگر ولايت على بن ابى طالب عليه السّلام داشته باشد.

در حديث ديگر منقول است كه جبرئيل نازل شد بر حضرت رسول صلّى اللّه عليه وآله وسلّم و گفت يا محمّد پروردگار سلامت مي رساند و مي گويد انگشتر را به دست راست بكن و نگينش را از عقيق بكن و بگو به على بن ابيطالب عليه السّلام پسر عمّت كه انگشتر را به دست راست بكند و نگينش را عقيق بكند. حضرت اميرالمؤمنين عليه السّلام پرسيد كه يا رسول اللّه عقيق كدام است ؟ فرمود : كه كوهى است در يمن كه براى خدا اقرار كرده است به يگانگى و براى من به پيغمبرى و براى تو و اولاد تو به امامت و براى شيعيان تو به بهشت و براى دشمنان تو به جهنّم .

از حضرت اميرالمؤمنين عليه السّلام منقول است كه نماز كسي كه انگشتر عقيق در دست داشته باشد بر نماز جماعتى كه غير عقيق در دست داشته باشند به چهل درجه زيادتى دارد. در روايت ديگر منقول است كه دو ركعت نماز با انگشتر عقيق به تر است از هزار ركعت كه با آن نباشد.

در فضيلت ياقوت و زبرجد و زمرّد :

در حديث معتبر از حضرت على بن موسى الرّضا عليه السّلام منقول است كه انگشتر ياقوت در دست كنيد كه پريشانى را زايل مي كند.

از حضرت امام موسى صلوات الله عليه منقول است كه انگشتر زمرّد در دست كردن موجب آسانى است كه در آن هيچ دشوارى نباشد.

در حديث ديگر از حضرت امام رضا عليه السّلام به همين لفظ وارد شده است امّا به لفظ زبرجد و فرمود كه انگشتر زمرّد در دست داشتن فقر را به توانگرى بدل مي كند و فرمود كه هر كه انگشترى ياقوت زرد در دست كند فقير نشود.

در فضيلت فيروزه و جزع يمانى :

از حضرت امام جعفر صادق عليه السّلام منقول است كه هركه انگشتر فيروزه در دست كند دستش فقير نشود.

از حضرت اميرالمؤمنين عليه السلام منقولستكه انگشتر جزع يمانى در دست كنيد كه رد نمي كند مگر متمرّدان شياطين را.

از حضرت امام رضا عليه السّلام منقول است كه حضرت اميرالمؤمنين فرمود كه رسول خد صلّى اللّه عليه وآله وسلّم بيرون آمدند و انگشتر جزع يمانى در دست كرده بودند و با ما نماز كردند و چون از نماز فارغ شدند انگشتر را به من دادند و فرمودند كه اين انگشتر را در دست راست خود كن و با آن نماز بكن كه نماز در جزع يمانى برابر هفتاد نماز است و تسبيح و استغفار مي كند و ثوابش براى صاحبش نوشته مي شود.

على بن محمد حميرى گفت كه دختر جعفر بن محمود را خواستم و بسيار او را دوست مي داشتم و فرزند از او به وجود نمى آمد. به خدمت حضرت امام على النّقى عليه السّلام رفتم و اين مطلب را عرض كردم. پس تبسّم نمود و فرمود كه بگير انگشترى كه نگينش فيروزه باشد و بر آن نقش ‍كن اين آيه را رَبِّ لاتَذَرْنى فَرْدا وَ اَنْتَ خَيْرُالْوارِثينَ. چنان كردم يك سال نگذشت كه از آن زن پسرى به وجود آمد.

انگشتر مردانه

از حضرت رسول صلّى اللّه عليه وآله وسلّم منقول است كه خداوند عالميان مي فرمايد كه من شرم مي كنم از دستى كه به سوى من بلند شود به دعا و در آن دست انگشتر فيروزه باشد پس او را نا اميد برگردانم .

از حضرت امام محمد باقر عليه السّلام روايت كرده است كه هر كه صبح كند در دستش انگشتر عقيق باشد كه در انگشت دست راست كرده باشد پيش از آن كه نظرش بر كسى بيفتد نگين آن را به جانب كف دست بگرداند و به آن نظر كند و سوره انّا انزلناه فى ليله القدر را تا آخر بخواند پس بگويد: امَنْتُ بِاللّهِ وَحْدَهُ لاشَريكَ لَهُ وَ كَفَرْتُ بِالْجِبْتِ وَالطّاغُوتِ وَ آمَنْتُ بِسِرِّ آل مُحَمَّدٍ وَ عَلانِيَتِهِمْ وَ ظاهِرِهِمْ وَ باطِنِهِمْ وَ اوَّلِهِمْ وَ آخِرِهِمْ چون چنين كند خداوند عالميان او را نگاه دارد آن روز از شرّ آن چه از آسمان نازل مى شود و آن چه از زمين بيرون مي آيد و در حرز و حمايت خدا باشد تا شام.

 

 

شما هموطنان عزيز مي توانيد براي مشاهده و خريد جواهرات نقره به سايت زرسي مراجعه فرماييد.


برچسب: انگشتر ,انگشتر مردانه,انگشتر مردانه خاص,انگشتر ياقوت,عقيق,انگشتر عقيق,جواهرات,جواهرات نقره،
امتیاز:
 
بازدید:
+ نوشته شده: ۲۹ مرداد ۱۳۹۸ساعت: ۱۰:۵۶:۰۹ توسط:silverstone موضوع:

ارسال نظر
نام :
ایمیل :
سایت :
پیام :
خصوصی :
کد امنیتی :